ΝΕΟ: Voucher για νέους ηλικίας 18-24 ετών

          

Το Υπουργείο Εργασίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την υλοποίηση της δράσης “Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 ΕΩΣ 24 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” η οποία αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης
Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Εκπαιδευτικό Επίδομα:
 1. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2410€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)
 2. Για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2240€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

Επιπλέον η επιχείρηση, στην οποία θα κάνετε την πρακτική άσκηση, αξιολογώντας την πορεία σας και τις ικανότητές σας, είναι πιθανό να σας προτείνει τη συνέχιση της συνεργασία σας.

Συνεργαστείτε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή πρόγραμμα πατώντας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


 

 ΝΕΟ: Voucher Ανέργων έτους 2014

voucher2014

          

Για Aνέργους από 25-29 ετών

 • Παρακολούθηση εξειδικευμένου προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων , πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα τόσο για την κατάρτιση, όσο και για την πρακτική άσκηση, ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και ασφαλιστική κάλυψη.
 • Το εκπαιδευτικό επίδομα κυμαίνεται από 2.280 € για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έως 2.530 € για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον η επιχείρηση, στην οποία θα κάνετε την πρακτική άσκηση, αξιολογώντας την πορεία σας και τις ικανότητές σας, είναι πιθανό να σας προτείνει τη συνέχιση της συνεργασία σας.

Συνεργαστείτε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή πρόγραμμα πατώντας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τελευταία Nέα 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Who's Online? 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 179 επισκέπτες και κανένα μέλος

Προφίλ του φορέα


 

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε            

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

 Ν. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ 9 ΣΕΡΡΕΣ

 ΤΗΛ 2321085788-2321085789

 Κωδ. Αδείας 2000029

 

 

Το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ ιδρύθηκε το έτος 2008 ως νομικό πρόσωπο (Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) με σκοπό την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε

 • άνεργους,
 • εργαζόμενους,
 • αυτοαπασχολούμενους και
 • άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων όπως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικό υλικό, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες.

 

Κεντρική Δομή:

ΕΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΓΩΝΙΑ

Τ.Κ 62100 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΗΛ. 2321085789 FAX 2321085788

 

Παράρτημα:

Αν. Ρωμυλίας 9 Α ΚΟΖΑΝΗΣ

Τ.Κ 50100

ΤΗΛ.2461028020 FAX 2461028021    

 

Παράρτημα:

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 9

Τ.Κ 66100 ΔΡΑΜΑ

ΤΗΛ.2521047916 FAX 2521047916